• Behandling av tvangslidelse hos to personer ved hjelp av eksponering og responsprevensjon og ACT (aksept- og forpliktelsesterapi) 

   Skogstad, Pål; Orvedal, Ragnhild; Vandbakk, Monica (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;36(2), Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Blocking of Stimulus Control and Conditioned Reinforcement 

   Vandbakk, Monica; Olaff, Heidi Skorge; Holth, Per (Psychological Record;, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-31)
   Stimuli with no specific biological relevance for the organism can acquire multiple functions through conditioning procedures. Conditioning procedures involving compound stimuli sometimes result in blocking, related to the ...
  • Blocking of Stimulus Control in Children with Autism 

   Olaff, Heidi Skorge; Vandbakk, Monica; Holth, Per (The Psychological Record;Volume 72, issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The present study aimed to investigate the blocking of stimulus control in three children with autism. We used a go/no-go procedure in a standard blocking paradigm. In Phase 1, we established one of two sounds or colored ...
  • Bruk av et variabelt intervall DRO skjema med formål om å redusere pica 

   Myrvang, Christian; Petursson, Peter Ingi; Vandbakk, Monica (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Pica karakteriseres ved vedvarende appetitt for- og spising av ikke-fordøyelige stoffer, som for eks - empel jord, kull, leire, metall, glass eller papir. Atferden kan føre til vesentlig helseskade i tillegg ...
  • Conditioned Reinforcement: the Effectiveness of Stimulus—Stimulus Pairing and Operant Discrimination Procedures 

   Vandbakk, Monica; Olaff, Heidi Skorge; Holth, Per (The Psychological Record;, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-12)
   The purpose of the present experiment was to evaluate which method, stimulus – stimulus pairing or operant discrimination training, establishes neutral stimuli as more effective conditioned reinforcers, and to explore ...
  • En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere 

   Vandbakk, Monica (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39(2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Konseptet betinget forsterkning har en viktig plass i systematiske teorier om atferd. I en atferdsanalytisk tradisjon kan betingede forsterkere defineres som stimuli med ervervet forsterkende effekt gjennom sin korrelasjon ...
  • Enkle funksjonelle analyser av upassende verbal atferd 

   Vandbakk, Monica (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bakgrunnen for denne artikkelen var et framlegg ved forseminaret til NAFOs årsmøteseminar i 2014 som omhandlet funksjonelle analyser. Poenget med innlegget var tredelt. Det ble først presentert et forslag til hvordan enkle ...
  • Forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd: Matchede eller umatchede forsterkere? 

   Grung, Rolf Magnus; Vandbakk, Monica; Rune, Tverberg (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (Vinter 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd baserer seg på å formidle forsterkere på annen atferd enn problematferden. Slike forsterkere er enten forsterkere som likner den automatiske forsterkeren ...
  • Reflections on historical and future aspects of behavior analysis 

   Arntzen, Erik; Vandbakk, Monica (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Norwegian Association of Behavior Analysis celebrated its 40th anniversary in 2013. At the annual meeting, we arranged a symposium on the historical and future trends in behavior analysis. Ten people agreed to be part ...
  • Økt utføring av hverdagsaktiviteter gjennom atferdsavtaler 

   Vandbakk, Monica; Steingrimsdottir, Hanna S; Finstad, Jonny (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Atferdsavtaler blir ofte benyttet for å motivere til å gjennomføre hensiktsmessige aktiviteter og gjøremål. Atferdsavtaler kan være en strukturert og oversiktlig måte å arrangere gode betingelser for atferdsendringer på, ...