• Att balansera på eggen av Ockhams rakkniv: om hypotetiska konstrukt i Svartdal (2014) 

      Klintwall, Lars; Berggren, Rasmus (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
      En viktig skillnad mellan behaviorister och kognitivister är inställningen till hypotetiska konstrukt. Behaviorister (se exempelvis Moore, 2008) intar ofta en starkt restriktiv hållning gentemot hypotetiska konstrukt, medan ...