• Byråkrati, variasjon og læring 

      Sandaker, Ingunn; Andersen, Britt; Ree, Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2014)
      Byråkratisering, i betydningen at administrative støttefunksjoner flyttes fra kjernevirksomheten til spesialiserte kontrollfunksjoner i mellomledelsen, har økt innen for eksempel helsevesen, skole, høyere utdanning ...