• Prehospital FAST - En undersøkelse som kan benyttes av prehospitalt personell? 

      Kessel, Fredrik; Sunde, Adrian Øvsthus; Wedum, Teodor (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Traumer mot abdomen kan gi kraftige indre blødninger og er assosiert med signifikant mortalitet og morbiditet. Samtidig kan slike skader være vanskelig for helsepersonell å oppdage. Ved hjelp av ultralydundersøkelsen ...