• Kultur i spill - en iscenesettelse av hjemstedets ressurser 

      Sukkestad, Juliane Husvik (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven handler om kunst i møtet med samfunnet gjennom en teatral hendelse, festivalen Kulturdag 2014. Med utgangspunkt i en iscenesettelse av mitt hjemsteds ressurser, reflekterer jeg rundt mine valg av ...