• Scenografi som refleksiv praksis i museumsformidling 

      Schønemann, Karen (Master thesis, 2015)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt scenografi som refleksiv praksis i museumsformidling. Undersøkelsesområdet har i seg selv vært en metode som ble skapt for oppgaven, i tillegg til å gi grunnlag for utprøvning av ...