• Hardangersaum - læring i ein handverkstradisjon 

      Osa, Kristin (Master thesis, 2016)
      Denne masteravhandlinga tar for seg den tradisjonelle handverksteknikken hardangersaum. Hensikta med avhandlinga er å setje eit større fokus på kunnskapen som ligg i utføringa av eit handverk og korleis ein lærer ein ...