• Additiv fargeblanding i GIMP 

   Haakonsen, Peter (Master thesis, 2012)
   Hovedfokuset i denne masteroppgaven er hvordan prinsippene for additiv fargeblanding kan benyttes aktivt i digital bildebehandling. Min innfallsvinkel til problemområdet er relasjonen mellom lysets primærfarger rødt, grønt ...
  • Dekket, men ikke tildekket : kistedekor i et samtidig perspektiv 

   Eriksen, Line (Master thesis, 2013)
   Masteroppgaven Dekket, men ikke tildekket – kistedekor i et samtidig perspektiv tar for seg blomsterdekor av kiste i forbindelse med begravelsesseremoni. Masteroppgaven ser på kistedekoren i sammenheng med samtidige ...
  • Narrativer om design : om lærere, førskolelærere og assistenters artikulerte forståelse av design 

   Bjelland, Iselin Christensen (Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven omhandler design i barnehage og småskole. Jeg har valgt barnehage og småskole som forskningskontekst, fordi samarbeid og sammenheng mellom de to institusjonene er satt på dagsordenen hos Regjeringen. ...
  • Veve ord, lese bilder : om visuell kommunikasjon og visuelle retoriske virkemidler 

   Schmidt, Else Moe (Master thesis, 2011)
   I masteroppgaven Veve ord, lese bilder – om visuell kommunikasjon og visuelle retoriske virkemidler bruker jeg fotografiet som utgangspunkt for billedvev og stiller spørsmålet om hvordan jeg med visuelle retoriske virkemidler ...