• Hokus Pokus! En teaterteoretisk analyse av trylleforestillinger for barn 

      Verpe, Hans Henrik (MEST;2021, Master thesis, 2021)
      Hensikten med denne studien er å gjøre en teatervitenskapelig forankret undersøkelse av trylleforestillinger myntet på barn i kjernemålgruppa 4-7 år. Studien er et forsøk på å si noe om hva som kjennetegner og konstituerer ...