• Demensens estetikk: Kroppsminne og forforståelse i anvendt teater 

      Skansen, Linn (Master thesis, 2015)
      Denne mastergradsavhandlingen omhandler hvordan man jobber med anvendt teater når man har demens som tema, og hvilke metoder som brukes i feltet. Den teoretiske undersøkelsen vil fokusere på anvendt teaterteori med hovedvekt ...