• BOIS 

   Steensgaard, Katinka (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven har tittelen "BOIS", og tar for seg hva som kan være mulighetsrommet for opplevelsesskaping i en utforskning av maskulinitet gjennom dragkinguttrykket. Forskningen har foregått som arts-based research, med ...
  • Skeive klær - En undersøkelse av Pride som fenomen, for å skape et samfunnsbevisst design. 

   Hofseth, Magnus Opsahl (MEST;2021, Master thesis, 2021)
   I dette masterprosjektet har jeg undersøkt Pride som fenomen fra flere perspektiv for å kunne besvare problemstillingen: Hvordan kan en undersøkelse av Pride føre til at jeg blir en mer samfunnsbevisst designer? Jeg har ...