• Lyd som materiale i Kunst og håndverk 

   Midtbø, Astrid Fredrickson (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   Målet for avhandlingen er å finne ut mer om hva lyd er, hvordan den kan lages, hva den kan bety og hvordan lyd kan benyttes didaktisk i Kunst og håndverk. Gjennom dette utforskes det om arbeid med lyd og lydkunst kan være ...
  • Observasjon/rekomposisjon: Om sanselige oversettelsesmuligheter i byrommet 

   Eish, Rafael Juval Angelo (MEST;2021, Master thesis, 2021)
   Gjennom oppgaven utforsker jeg alternative, estetiske muligheter for forandring i dagens byrom - et byrom hvor brukere oppfattes som passive forbrukere og som aktive produsenter av sine liv. En bevisstgjøring av sanselige ...