• Filmgrep for lærerproduserte videoer i praktisk-estetiske fag 

      Pedersen, Christoffer Urdal (MEST;2022, Master thesis, 2022)
      Formålet med denne studien er å finne ut av hvilke filmatiske grep som elever ved videregående skole opplever som lærerike i en lærerprodusert video. Denne studien kan sees på som et bidrag til diskusjonen for bruk av ...