• Samarbeid og samhandling i akvarell 

      Keane, Karin Maria (MEST;2018, Master thesis, 2018)
      Denne avhandlingen har en didaktisk vinkling på akvarellmaleriet. Undersøkelsen beskriver hvordan to ulike arbeidsformer mellom to par akvarellmalere, som arbeider samtidig med idéutvikling og billedskaping sammen, kan ta ...