• Additiv fargeblanding i GIMP 

      Haakonsen, Peter (Master thesis, 2012)
      Hovedfokuset i denne masteroppgaven er hvordan prinsippene for additiv fargeblanding kan benyttes aktivt i digital bildebehandling. Min innfallsvinkel til problemområdet er relasjonen mellom lysets primærfarger rødt, grønt ...