• En skapende prosess - refleksjon gjennom prosessdokumentasjon 

      Lyngvær, Linnéa (Master thesis, 2017)
      Masterprosjektets tema er innsikt i skapende prosesser, med hensikt å undersøke hva som kan oppstå i skapende prosesser og betydningen av dokumentasjon i slike forløp. Den todelte problemstillingen er: 1) Hvordan kan ...