• Personlige fortellinger: En studie av en spirende kulturell trend 

   Thygesen, Stina Riebe (MEST;2018, Master thesis, 2018)
   Med denne studien henvender jeg meg til alle som er interesserte i nye bevegelser i scenekunstfeltet. Særlig henvender den seg til de som arbeider spesifikt med muntlig fortellerkunst. Studien tar for seg det spirende ...
  • Å generere fortellbart materiale - forskningsmetodiske refleksjoner 

   Walløe, Thor-Andrè (Master thesis, 2015)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å utvikle en metode for innsamling av personlige fortellinger. Personlige fortellinger er fortellinger fra eget levd liv, og i denne sammenheng ønsker jeg å fokusere på personlige ...