• Mellomteltet 

   Kvernbråten, Kine (MEST;2020, Master thesis, 2020)
   I happened to be living in a tent, simply in the lack of conventional living space. This initial experience of living in a tent in combination of proceeding life as usual provoked a distinct, yet ungraspable feeling of ...
  • Observasjon/rekomposisjon: Om sanselige oversettelsesmuligheter i byrommet 

   Eish, Rafael Juval Angelo (MEST;2021, Master thesis, 2021)
   Gjennom oppgaven utforsker jeg alternative, estetiske muligheter for forandring i dagens byrom - et byrom hvor brukere oppfattes som passive forbrukere og som aktive produsenter av sine liv. En bevisstgjøring av sanselige ...