• Resistance Through Art 

      Sørensen, Marius (Master thesis, 2017)
      Med denne studien ser jeg på mulighetene teater byr på i krigs- og konfliktsoner, med et spesielt fokus på å skape rettferdig fred i okkuperte Palestina. Rettferdig fred handler om mer enn fraværet av krig. Rettferdig fred ...