• Lyd som materiale i Kunst og håndverk 

   Midtbø, Astrid Fredrickson (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   Målet for avhandlingen er å finne ut mer om hva lyd er, hvordan den kan lages, hva den kan bety og hvordan lyd kan benyttes didaktisk i Kunst og håndverk. Gjennom dette utforskes det om arbeid med lyd og lydkunst kan være ...
  • Lytte til landskap: En kvalitativ undersøkelse av kunstneriske strategier i arbeid med lydlandskap 

   Tønnessen, Bjørg Marie (MEST;2019, Master thesis, 2019)
   Lyd omkranser oss og er alltid en del av våre liv. Den fyller og former de landskap som vi ferdes i og er en aktiv del av hver eneste dag. Denne masteravhandlingen har som hensikt å undersøke om kunstneriske strategier i ...