• Lyd som materiale i Kunst og håndverk 

      Midtbø, Astrid Fredrickson (MEST;2022, Master thesis, 2022)
      Målet for avhandlingen er å finne ut mer om hva lyd er, hvordan den kan lages, hva den kan bety og hvordan lyd kan benyttes didaktisk i Kunst og håndverk. Gjennom dette utforskes det om arbeid med lyd og lydkunst kan være ...