• Håndverker i utvikling - en studie på to ulike verksteder 

      Mortensen, Eivind Ulla (MEST;2018, Master thesis, 2018)
      Denne masteravhandlingen tar for seg læring på verkstedet, under to håndverkere. Materialområdene er lin og metall. Det praktiske arbeidet har vært konsentrert om å lage en meter håndspunnet og manuelt vevet lin-stoff, to ...