• Innafor å være utafor 

      Keilen, Tor Itai (MEST;2019, Master thesis, 2019)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan man kan skape etnoteater om fordommer, utenforskap og ekstremisme, og hva det betyr å delta i et slikt teaterprosjekt for unge voksne som samles i teaterrommet på ...