• Legitimering av programmering i skolen 

      Storeggen, Sondre Mariannesønn Øvre (MEST;2019, Master thesis, 2019)
      I Norge har digitaliseringen av skolen har vært på dagsorden i lang tid. Skolen er innrettet etter fem grunnleggende ferdigheter, hvor digitale ferdigheter sidestilles med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. ...