• Kunst og kvinner i en kjønnssensitiv kontekst 

      Soini, Lisa Jerijervi (Master thesis, 2014)
      Kvinner har ikke hatt de samme forutsetningene som menn i kunsten og har måtte kjempe for sin plass i institusjoner og i samfunnet. Hvordan kan kvinnelige kunstneres fremstilling av kropp og kroppslige referanser i perioden ...