• Personlige fortellinger iscenesettes- med kroppen som instrument 

      Hasmo, Marte Isachsen (MEST;2020, Master thesis, 2020)
      I dette masterprosjektet har jeg undersøkt hva som settes på spill når ungdom gis anledning til å iscenesette sine personlige historier med kroppen som det primære omdreiningspunktet. Det har jeg gjort ved å undersøke ...