• BOIS 

   Steensgaard, Katinka (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven har tittelen "BOIS", og tar for seg hva som kan være mulighetsrommet for opplevelsesskaping i en utforskning av maskulinitet gjennom dragkinguttrykket. Forskningen har foregått som arts-based research, med ...
  • TAKE ME - I'M YOURS: Deltakelse i kunsten - et kunstnerisk forskningsprosjekt 

   Dahl, Camilla (MEST;2020, Master thesis, 2020)
   Denne masterstudien omhandler ulike perspektiver på publikumsdeltakelse i kunsten. Undersøkelsesområdet ble valgt fordi jeg som aktør i kunstfeltet fant det utilfredsstillende at temaet vanligvis ble behandlet som omforent, ...