• Eksamen i Kunst og håndverk? Holdninger, muligheter og utfordringer 

      Zvanut, Mina Birgitte (MEST;2019, Master thesis, 2019)
      Denne masteravhandlingen fokuserer på en lokal gitt muntlig eksamen i Kunst og håndverk. Det ble gjennomført utprøvning våren 2018, og det vil være en utprøvning våren 2019. Eksamen er et tiltak som ble foreslått av Meld. ...