• Demensens estetikk: Kroppsminne og forforståelse i anvendt teater 

   Skansen, Linn (Master thesis, 2015)
   Denne mastergradsavhandlingen omhandler hvordan man jobber med anvendt teater når man har demens som tema, og hvilke metoder som brukes i feltet. Den teoretiske undersøkelsen vil fokusere på anvendt teaterteori med hovedvekt ...
  • Teater når øyeblikket er alt du har: Et essay om demensbrems 

   Aaserud, Heidrun Persdatter (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven undersøker jeg norske institusjonsteatre og hva som skal til for at teatrene skal satse på teatertilbud rettet mot personer med demens. Undersøkelsen startet med en antagelse om at det finnes få eller ...