• Å være nord 

      Skogstad, Maja (Master thesis, 2015)
      Denne avhandlingen presenterer et kunstbasert forskningsprosjekt fra Svalbard. Som kunstner og forsker har jeg hatt en økosofisk inngang til generering av et feltmateriale som jeg har brukt som base for en devising-prosess ...