• Markedsundersøkelse av EOS programvare 

      Maqbool, Kashef (MAEND;2020, Master thesis, 2020)
      Energioppfølging system i bygg er et praktisk hjelpemiddel for byggeiere og driftspersonale. Det er et verktøy for innsamling, registering og systematisering av energidata. Som for feilsøking ved en funksjonskontroll gir ...