• Optimalisering av trykkfall i et bergvarmeanlegg 

      Lundgård, Klara Ringstad (MAEN;2022, Master thesis, 2022)
      Oppgaven omhandler optimalisering av bergvarmeanlegget ved Oslo Kristne Senter i Lillestrøm kommune. Brønnparken består av 18 kollektorer ved varierende dybde og diameter. Problemstillingen var å finne de optimale ...