• Trykksetting av trapperom i norske høyhus 

      Lundblad, Jonathan (MAEN;2022, Master thesis, 2022)
      Det er flere spesielle problemstillinger i høyhus, større høyder kan ha betydning for energibruk, inneklima, og konstruksjon. Men en annen viktig faktor er rømningssikkerhet. Trykksetting av trapperom er en metode anvendt ...