• Drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg 

      Jacobsen, Anders Møllevik (Master thesis, 2014)
      Denne rapporten dreier seg om drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg. Temaet har vært gjenstand for diskusjon med jevne mellomrom siden 80-tallet, og har den siste tiden dukket opp på nytt. Hovedårsaken til ...