• En rask metode for å energisertifisere 

      Iqbal, Faisal (MAEND;2020, Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven innebærer å teste ut en metode for å energisertifisere et eksisterende bygg på raskest mulig måte. Energisertifisering er en vei videre for akkurat dette med energibesparelse fra bygninger. Det har ...