• Analyse av fuktregnskap i svømmehaller 

      Brueng, Ole Bjarne (Master thesis, 2023)
      Innendørs svømmehaller er komplekse bygninger som er utsatte for store og spesielle fuktbelastinger. Dimensjoneringsgrunnlaget for luftbehandlingsanleggene i svømmehaller omfatter et fuktregnskap med fordampet vann fra ...