• Metode for beregning av dagslys i rom 

      Berg, Martine Brockstedt (MAEN 2021, Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven er det funnet en sammenheng mellom dagslysfaktor inne i et rom og på fasade, ved både ytre og indre påvirkninger. Det er funnet en lineær sammenheng mellom intern dagslysfaktor, vindusareal, lystransmisjon, ...