• Sammenlikning av reelt og beregnet energibehov i kontorbygg 

      Barenji, Gah Shaveh (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven undersøker og diskuterer avviket for hver energipost iht. NS3031, mellom teoretisk og målt energibruk og finner ut årsaker til avvikene. Kontorbygget Dronning Mauds gate 1-3 er benyttet som referansebygg ...