• Å vere lærar i programmering utan å kunne programmere 

      Frantsen, Torbjørn (Master thesis, 2019)
      Programmering er på veg inn i den norske skulen om ein del av fornyinga av læreplanane i Norge, omtala som Fagfornyinga, den største endringa i skulen sidan Kunnskapsløftet i 2006. Fagfornyinga vart lansert med ei målsetjing ...