• Fatigue after liver transplantation 

      Skage, Mari Bjønness (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn for studien: Fatigue er et vanlig problem ved kronisk leversykdom. Studier anerkjenner også at fatigue er et problem etter levertransplantasjon. En systematisk oversiktsartikkel kan gi innsikt i hvordan fatigue ...