Now showing items 1-20 of 39

   Subject
   Våkne tilstander [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Embryologi: 482 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroenterology: 773 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808 [3]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829 [4]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Forebyggende medisin: 804 [3]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806 [8]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805 [2]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801 [7]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 [66]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750 [5]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Allmennmedisin: 751 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799 [4]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologi: 773 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Generell indremedisin: 770 [1]