• "Etter kreften": En kvalitativ studie om rehabilitering av kvinner behanldet for brystkreft 

   Bjørke, Ragna Lovise (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: I 2018 var det i overkant av 34000 nye tilfeller av kreftsykdom i Norge, hvor prostatakreft og brystkreft er de med hyppigst forekomst. Mange som er behandlet brystkreft opplever store endringer i dagliglivet ...
  • Fatigue after liver transplantation 

   Skage, Mari Bjønness (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn for studien: Fatigue er et vanlig problem ved kronisk leversykdom. Studier anerkjenner også at fatigue er et problem etter levertransplantasjon. En systematisk oversiktsartikkel kan gi innsikt i hvordan fatigue ...