• Intensivsykepleierens funksjon og ansvar når barn er pårørende. Et forslag til fagprosedyre. 

   Strand, Thale Kristine (2017)
   Bakgrunn: Barn får ikke alltid besøke sine nærmeste pårørende på intensivavdelinger. Dette strider mot Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og Helsepersonelloven. Jeg har sett nærmere på problematikken og utarbeidet ...
  • Optimal oksygenbehandling av barn 

   Soini, Ulla Marie (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn og hensikt: Det er lite forskningskunnskap som omhandler oksygenbehandling av barn. Hensikten med masteroppgaven er å beskrive sykepleiernes kunnskapsgrunnlag ved vurdering av oksygenbehov til barn. Dette handler ...