• Måleegenskaper ved The Short Version of the Perinatal Grief Scale 

      Optun, Ida Myklebust (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn og formål: Reproduktivt tap kan hos noen kvinner resultere i sorg, depresjon og angst. Det standardiserte måleinstrumentet The Short Version of The Perinatal Grief scale (SVPGS) er utviklet spesielt for å kunne ...