• Motivasjon hos sykepleiestudenter 

      Lengard, Camilla (Master thesis, 2018)
      Bakgrunn og formål: Det forekommer økende søkertall til sykepleieutdanningen, og flere har utdanningen som førsteprioritet. Studier har vist at motivasjon er viktig i forhold til utdanning, og at studentenes motivasjon er ...