• Ammefremmende veiledning på nyfødt intensivavdeling 

      Juterud, Margrete (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn: Masteroppgaven består av en artikkel og en tematisk fordypning. Helseeffektene for mor og barn ved amming er godt dokumentert. Det er likevel en økt risiko for at premature- og syke nyfødte barn ikke ammes ved ...