• Akupunktur som smertelindring i fødsel 

      Johansen, Susanne P. (MAJO;2020, Master thesis, 2020)
      Hensikt: Formålet med denne studien er primært å oppsummere forskning om akupunkturens effekt som smertelindring i fødsel. Problemstilling: «Hvilken effekt gir akupunktur under fødsel som smertelindring?» Metode: ...