• Fysioterapeutens rolle i skolehelsetjenesten 

      Skaar, Thea Hoel (MAFYS;2018, Master thesis, 2018)
      Fysioterapeuter bør være en del av skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet, 2017) og antall fysioterapeuter i skolehelsetjenesten har økt de siste årene (Norsk Fysioterapiforbund, 2018). Samtidig er det lite tilgjengelig ...