• Helserelatert livskvalitet og endring av funksjon etter hjerneslag 

      Bergheim, Åse (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Hjerneslag er en av de viktigste årsakene til død og funksjonshemning i den norske befolkningen. Halvparten av overlevende etter hjerneslag vil få en varig funksjonsnedsettelse, og bedring av fysisk funksjon ...