• Sosial støtte i selvhjelpsgrupper. En tverrsnittstudie 

      Warhuus, Sara Anne (MAPO;2018, Master thesis, 2018)
      Bakgrunn: Helsedirektoratet har gjennom «Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018» en visjon om at alle i samfunnet skal vite hva selvorganisert selvhjelp er. Selvhjelpsgrupper skal gjøres mer kjent og tilgjengelig som et ...